Na začátku jednání zastupitelstva jsme se minutou ticha rozloučili s našim kamarádem a kolegou, zesnulým zastupitelem za Naše Trojanovice Ing. Robertem Kačerem. Na jeho místo nastoupil Ing. Čestmír Peiger.

Trafika pro zastupitelku?
Do zřizovaného infocentra a knihovny za obchodem má být přijat další pracovník – zaměstnanec obecního úřadu. A jako vždy, – bez výběrového řízení byla „vybrána“ zastupitelka za Naše Beskydy Hana Dorotíková. Její přijetí prošlo těsnými šesti hlasy Našich Beskyd a zastupitele za KDU-ČSL (zaměstnance obce). Nyní už tedy na obci bude „pracovat“ 5 zastupitelů obce!!!!! A kdo by si asi dovolil hlasovat v usneseních důležitých pro pana starostu proti svému „šéfovi“? Řečeno dnes už památnými slovy – ukažte mi, kdo to má?

Myslíme si, že by si zastupitelé, kteří se v průběhu mandátu zastupitele stali zaměstnanci obce, měli zvolit buď zaměstnání, nebo funkci zastupitele. Takhle to spíš vypadá, že budou zastupovat zájmy pana starosty, jenž jim dal práci, než zájmy občanů Trojanovic.

Občané musí platit, cizí podnikatelé ne? 
Zastupitelé za Naše Beskydy hlasovali proti našemu návrhu (nebo se zdrželi), aby firma MPL QUALITY v.o.s. zaplatila nájem za obecní pozemek, který využívá už asi 5 let k výdělečné činnosti – provozování parkoviště, částku cca. 150 tisíc Kč. Když chce ovšem občan Trojanovic parkovat auto, přívěs na pozemku obce, tak platit musí. Zastupitelstvo pro občany Trojanovic určilo nájem 2500 Kč za auto a rok.

Dokument návrh Parkování Ráztoka ke stažení zde >>  Návrh parkování Ráztoka (staženo 332× )

A opět ta Ráztoka….
Co se týče parkoviště na Ráztoce, tak musíme kvitovat, že se obec poté, co katastrální úřad nemohouce jinak rozhodl o duplicitním vlastnictví části pozemku, rozhodla tuto část vrátit jeho původnímu majiteli. Pro napravení této křivdy byli všichni přítomní zastupitelé s výjimkou místostarostky obce.

Pomoc obcím postižených tornádem
Jednomyslně jsme schválili pomoc obcím postižených tornádem ve výši 200 tisíc z obecního rozpočtu.

Za Naše Trojanovice: ing.Jiří Horák, Tomáš Střalka