Již dříve jsme avizovali, že se budeme postupně hlásit s dalšími příspěvky. Myslíme, že nejlépe by bylo začít s účtováním … přece jen za čtyři roky působení v zastupitelstvu obce je za námi nějaká stopa.

Co se nám podařilo  z volebního programu, ač v opozici, prosadit, co jsme podpořili

 1. funkčnost senior taxi (nebojte se využívat, dejte vědět starším známým, že tato služba funguje)
 2. prosadili jsme přípravu cyklostezky na Bystré od kruhového objezdu jako pokračování cyklostezky Solárka, která stále zůstává jen na papíře, protože starosta obce se věnuje přednostně jiným projektům, ale my se nevzdáváme a v projektu dále pokračujeme
 3. prosadili jsme pro zvýšení bezpečnosti projekt semaforů u školy na Lomné a také rychlost 50km/h v obci na úsecích, kde dříve bývala rychlost 70km/h
 4. podpořili jsme projekty vodovodů a kanalizací (vše prozatím pokulhává kvůli stavebnímu povolení)
 5. spolu s aktivními občany jsme zamezili výstavbě „duchovní stavby“ od autora Ing. arch. Kamila Mrvy na Lomné v centru obce
 6. v oblasti transparentnosti se nám podařilo prosadit lepší dodržování jednacího řádu zastupitelstva obce – starosta díky nám informuje o plnění usnesení zastupitelstva z minulého jednání

Co se nám nepodařilo prosadit

 1. zrušení (nenavýšení) poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro seniory a děti
 2. nedokázali jsme zamezit přidělování stavebních projektů bez výběrových řízení architektonické kanceláři Kamil Mrva Architects a jejímu následnému odměňování za násobně vyšší než tržní ceny
 3. nedokázali jsme zabránit přidělování „trafik“ na obci zastupitelům zvoleným za Naše Beskydy, někteří zastupitelé za Naše Beskydy jsou tak víceméně závislí na vedení obce (Štefek, Dorotíková)
 4. nepodařilo se nám prosadit výběrové řízení na uměleckou zakázku na návsi Valach s třemi ovcemi, neprošly ani naše námitky na předraženost zakázky
 5. nedokázali jsme prosadit to, aby se o zásadních věcech diskutovalo a rozhodovalo na jednání zastupitelstva, a ne aby mimo zastupitelstvo externě rozhodovaly nikým nevolené osoby z Našich Beskyd (např. v projektu Cérka)
 6. nepodařilo se zprůhlednit činnost společnosti Pustevny s.r.o., co se děje s financemi, proč nejsou společností dodržovány platné zákony, jak je to se škodou, která byla způsobena zpronevěrou i obci

Buďte k nám loajální, seznamte se s naším programem, přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas. Pracujeme pro Vás.

Jiří Horák, Naše Trojanovice