V pondělí 17. srpna t.r. proběhlo veřejné projednávání možností využití areálu Koksaře, který obec Trojanovice koupila, budoucí využití prostranství po masně (bývalém domu služeb) a hlavně návrh architekta Kamila Mrvy postavit na pozemcích obce kapli.

Krátce v bodech, co nás na veřejném projednávání zaujalo:

1. Milým překvapením byla i přes prázdninový termín a mizivou propagaci ze strany obce hojná účast občanů. Je vidět, že místním lidem nejsou věci veřejné lhostejné. Proto souhlasíme s názorem, aby se i veřejná zasedání zastupitelstva konala ve větších místnostech než dosud.

2. Přestavba Koksaře – Je potřeba počítat s tím, že hned vedle Koksaře bude záchytné parkoviště, což jistě celou lokalitu bude limitovat. Za zmínku stojí rozpor v možnosti využití Koksaře jako „domova důchodců“ a „domu s pečovatelskou službou“. Aniž se o budoucím využití Koksaře něco ví, tvoří dvorní architekt (opět bez výběrového řízení) do šuplíku studie možného využití.

3. Záměr výstavby kaple v centru obce – Zde se občané jasně vyjádřili proti výstavbě kaple. Pan Mrva na dotaz o donátorství odpověděl, že toto se vztahuje pouze na výstavbu kaple. Je až dojemné, jak pan architekt ví, co přesně místní občané potřebují. Zdá se, že spíš než o zájmy občanů jde panu architektovi o jeho sebeprezentaci. Spontánní hlasování o případné výstavbě kaple skončilo jasným NE.

4. Využití prostoru po bývalém domě služeb – Z diskuze vyplynulo, že by si občané nepřáli v místě žádnou výstavbu. Určitě bude vhodné odstranit současné oplocení a zajímavou myšlenkou je výstavba dětského dopravního hřiště.

Děkujeme občanům za hojnou účast a chtěli bychom všechny pozvat na 12. zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 31. srpna v 18.00 na hřišti TJ Bystré. I když se občané celkem jasně vyjádřili proti výstavbě kaple, o její případné výstavbě budou zastupitelé, podle vyjádření starosty, rozhodovat na tomto zasedání.

Tomáš Střalka, Ing. Jiří Horák