Stejně jako u kaple v centru Trojanovic bylo jednání o využití chaty Kosař na posledním zasedání zastupitelstva skryto do bodu různé. Opět si myslíme, že by taková stavba zasloužila širší diskuzi občanů.

Schválení se i díky nám odložilo a vedení obce slíbilo nějakou formu veřejné diskuze k tomuto tématu. Uvidíme… Myslíme si, že vedení obce má k dispozici tolik možností zveřejnění podobných zásadních témat které nevyužívá, že to asi nebude náhodou, nebo pouhým nedopatřením.

Opět Vám předkládáme architektonickou studii i důvodovou zprávu ze zasedání Zastupitelstva obce.

Chata Koksař Pro jednání na komunitním plánování ORP Frenštát by bylo dobré mít pověření zastupitelstva pro jednání ohledně projektu DPS
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje předběžný záměr rekonstruovat chatu Koksař na dům s pečovatelskou službou

Soubory ke stažení níže:
Areál Koksař prezentace (staženo 2334× )