Vážení spoluobčané,

již opravdu roky se mluví o vybudování spojnic pro cyklisty i pěší. Možná se mnozí z Vás již těšili, že se projedou po označené cyklotrase nebo nově vybudované cyklostezce. Ovšem i přes zveřejňované proklamace současného vedení obce toto není zřejmě prioritou. Vypadá to, že jedinou prioritou je megalomanský projekt Cérka …

A proč je budování cyklistických a pěších stezek tak pozadu? Současné vedení obce nevede s majiteli rovnoprávnou diskuzi na základě partner – partner. Pokud by se toto intenzivně dělo, určitě by budování cyklostezek bylo mnohem dál, než je teď. Cyklostezky jsou určitě dobrým a potřebným projektem a většina majitelů dotčených pozemků tento projekt podporuje. Těžko se ale dá věřit panu starostovi, když majitelům pozemků při jednání sděluje, že oni jsou ti poslední, kdo projekt zdržují (víme min. o 4 majitelích pozemků, kteří byli tzv. poslední…), a když jim navrhuje, aby obci pozemky darovali nebo odprodali za 20 až 60 Kč/m2.  Jak zarážející je potom fakt, když obec prodává např. příkopy ve svahu vedle cesty za 175 Kč/m2 dle znaleckého posudku … O dalších variantách dohod s majiteli pozemků se starosta obecně nechce bavit, takže se nelze divit, že cyklostezky jsou tam, kde jsou a ještě dlouho budou… na papíře.

Naše Trojanovice prosazují v této věci rozumnou domluvu, projednáme úpravu cyklostezek a cyklotras s místními občany, budeme klást důraz na komunikaci a rozumnou domluvu, přizpůsobíme vše potřebám Vás, místních. Obec PRO LIDI, pracujeme pro Vás.

Simona Káňová, Naše Trojanovice