Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byla na poslední chvíli do rozpočtu obce na rok 2021 zařazena investiční položka ve výši 2 000 000 Kč na vytvoření sousoší u informačního centra. S návrhem pasáka s ovcemi a s cenou 2 mil. Kč přišla místostarostka obce Trojanovice Mgr. Ivana Vrtalová (Naše Beskydy) jako s hotovou věcí. A to v době, kdy zastupitelé za Naše Beskydy navýšili všem občanům poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Dokonce již byl na zastupitelstvu prezentován model sousoší, který zastupitelům přinesl ukázat autor Pavel Cupák. Pasáka s ovcemi odůvodnila místostarostka tím, že oslovila p. Cupáka a že se jí jeho práce líbí a že je místní (autor i jeho firma mají sídlo v obci Čeladná).  Na zastupitelstvu na toto téma proběhla živá diskuse.

Navrhovali jsme, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení a o vítězném návrhu rozhodli samotní Trojanovjané. Tento návrh se nesetkal s nadšením vedení obce (vůbec nás to nepřekvapilo, vedení obce má obecně problém vyhlašovat výběrové řízení – viz např. „monopolní“ smlouva s doc. Ing. arch. Kamilem Mrvou, PhD., resp. Kamil Mrva Architects, s. r.o., o cenách, které si pan Mrva za projektovou činnost účtuje někdy jindy).

Protože nejsme proti tomu, aby byla v obci umělecká díla a vzhledem k ujištění místostarostky Mgr. Ivany Vrtalové (Naše Beskydy), že se jedná jen o návrh do rozpočtu, nic jiného. Navrhli jsme proto, aby se do rozpočtu obce na rok 2021 zařadila pouze obecná položka, což bylo schváleno.

  Jaké bylo naše překvapení, když na únorovém zastupitelstvu obce místostarostka bez jakéhokoliv projednání (zřejmě dle principu jsem autora vybrala, mně se pasák s ovcemi líbí) již předložila návrh na uzavření smlouvy s p. Cupákem bez výběrového řízení, tedy přímo, a prakticky za celé 2 mil. Kč (konkrétně za 1 966 250 Kč).

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která bude na očích nám všem Trojanovjanům, dalo by se říci na věky věků, požádali jsme zastupitele o schválení našeho návrhu na vyhlášení soutěže, na jmenování hodnotící poroty a aby byly návrhy veřejně projednány s Trojanovjany.

Na zastupitelstvu se kolem pasáka opět zvedla živá diskuse, do které se zapojili i přítomní občané (většinou kriticky).

Debata došla tak daleko, že se starosta pokoušel některým občanům v předkládání návrhů k sousoší zabránit.

Nakonec se přistoupilo k hlasování. Náš návrh na veřejnou soutěž s konečným slovem občanů Trojanovic podpořil jen Pharm. Dr. Jan Gajdušek (Naše Beskydy), děkujeme, zdrželi se Vladimír Makový (KDU – ČSL) a Pavel Štefek (Naše Beskydy).

  Při dalším hlasování o tom, zda bude Trojanovjanům odepřeno právo se k budoucímu dílu vyjádřit a aby obec za sousoší v této době utratila cca 2 mil. Kč (hlava nám to nebere)  hlasovali Mgr. Jiří Novotný (Naše Beskydy), Mgr. Ivana Vrtalová (Naše Beskydy), Hana Dorotíková (Naše Beskydy), Mgr. Petr Ondryáš (Naše Beskydy), MVDr. Radka Kopřivová (Naše Beskydy), Pavel Štefek (Naše Beskydy) a Vladimír Makový (KDU – ČSL).

Proti takovému nehospodárnému utrácení našich společných peněz jsme hlasovali my a Pharm. Dr. Jan Gajdušek (Naše Beskydy). Trojanovice tak budou mít pasáka s třemi o[v]čany.

My si myslíme, že když už tam tedy bude ten bodrý valach, že by mohl mít těch oveček šest.

  I přesto, že se nám nepodařilo prosadit výběrové řízení a zapojení občanů do výběru sochy (soch), nedáme pokoj.

Budeme sledovat, zda místostarostka obce Mgr. Ivana Vrtalová (Naše Beskydy) podepíše na pasáka smlouvu, budeme sledovat, zda si p. Cupák, resp. jeho ART DUCKART s.r.o., skutečně vyúčtuje cca 2 mil. Kč, budeme sledovat, kdo za obec platbu schválí, budeme případně sledovat další stopu těchto peněz.

 

 Ing. Jiří Horák a Tomáš Střalka za Naše Trojanovice