JÁMY DOLU FRENŠTÁT LZE VYUŽÍT K VYBUDOVÁNÍ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE

Pokročili jsme v přípravě studie využitelnosti jam dolu Frenštát ve prospěch nás Trojanovjanů jako zásobníku energie. I přesto, že uskladnění elektřiny je poměrně nákladné, nabízí se zde jeho velmi levná varianta. Provoz by byl velmi výnosný. Trojanovice by se mohly stát jednou z nejbohatších obcí v republice.

Zásobník by měl kapacitu 150 až 300 MWh a byl by využíván na vyrovnávání denních špiček. V noci, případně přes poledne by se z přebytků v síti natlačil pomocí kompresorů vzduch až do tlaku 75 At a v období vysoké spotřeby a rovněž vysokých cen by se spustily vodní turbíny, na které tlakový vzduch tlačí vodu. Účinnost uložení je mezi 60 – 70 %. Je to nejekologičtější uložení elektřiny, bez rizika úniku elektrolytu – kyseliny z baterií, bez použití fosilních a vůbec žádných paliv. Používá se pouze vzduch, voda a elektřina. Elektrárna je zapuštěna v zemi, zásobníky (jámy) jsou v zemi – žádný vliv na krajinu, žádný hluk, skoro automatický provoz. Žádný automobilový provoz, který by zatěžoval okolí.

V porovnání s naší největší přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně v Jeseníkách je to 10 – 15 % kapacity. Dlouhé stráně se stavěly s přestávkami 18 let, stála 6,5 miliardy Kč (mezi lety 1978 – 1996) a znamenala obrovský zásah do přírody Jeseníků, naopak elektrárna v bývalých jámách dolu Frenštát by byla nenápadná a většina provozu by byla v podzemí nebo v nízkých budovách a využila by něco, co je již vybodováno.

Projekt připravujeme jako „spravedlivý“ projekt, z jehož výnosů musíme mít prospěch my všichni občané Trojanovic. Co by nám to přineslo? Máme spočítáno, že by to mohlo být např. 10 000 Kč ročně na občana, na rodinu 40 000 Kč. Výkonnost elektrárny by na to měla stačit. Případné dotace by jenom vylepšily ekonomiku provozu. Ale nejsou podmínkou, projekt je připravován jako ziskový i bez dotací. Doly by konečně po tolika letech znamenaly pro nás Trojanovjany přínos.

Náš projekt „bohatství“ je alternativou návrhu Našich Beskyd, který prosazuje vybudování obytně-průmyslového areálu s odhadovanými náklady 2 mld. korun, a to za pomocí dotací. Už jen na projektovou přípravu požaduje starosta obce Ing. Jiří Novotný dotaci ve výši několika miliónů korun.

Pokud by měl v prostoru dolů stál obytně-průmyslový komplex, tak by z něho měli výhody jenom vybraní, a ne občané Trojanovic.

Ing. Jiří Horák