Na posledním zasedání Zastupitelstva obce se v kolonce Různé objevil i bod, kdy jsme měli hlasovat o vybudování kaple – komunitního centra ve středu obce vedle obchodu Hruška.
Protože si myslíme, že podobné stavby by se neměly projednávat skrytě, navrhli jsme, aby se k této stavbě, stejně jako k využití chaty Koksař mohli vyjádřit i občané Trojanovic a rozhodnutí se odložilo na pozdější termín.

Předkládáme Vám architektonickou studii i důvodovou zprávu ze zasedání Zastupitelstva obce.
Komunitní centrum:
Jedná se o projednání návrhu na vybudování komunitního centra – kaple v centrální části Lomná.
Pan architekt Doc. Ing. arch. Kamil Mrva PhD. předkládá návrh na vybudování kaple, místa klidu, odpočinku a pořádní bohoslužeb nebo obřadů pro občany obce Trojanovice a návštěvníky obce.
Pan architekt hodlá zaplatit kompletní výstavbu kaple. Viz Příloha č. 49. Komunitní centrum – kaple

Studie ke stažení zde >>> Trojanovice komunitni centrum