Po zveřejnění článku „Podezření na zpronevěru řešil majitel po svém, policie ho stíhá za vydírání“  na webu idnes a článku „Kolem lanovky padla dvě obvinění (kopie článku pod článkam) v Mladé frontě Dnes z 16.7. 2020, ve kterém se píše o praktikách, které se měly dít na lanovce, se na nás jakožto zastupitele obce Trojanovice obracejí znepokojení občané a žádají více informací a vysvětlení. Je to pochopitelné. Obec ve firmě Pustevny s.r.o., která lanovku provozuje, vlastní 10% obchodní podíl. Mimo to obec poskytla společnosti Pustevny s.r.o. k podnikání 4,67 miliónů z obecní pokladny.

Můžeme pouze potvrdit, že se obcí neslo, že se na lanovce v Trojanovicích se zbraní ruce vyhrožovalo zaměstnancům, kteří údajně krátili tržby, a že jednoho z jednatelů přišla zatknout speciální policejní jednotka.

Musíme říci, že ani my zastupitelé o této kauze více informací, než které byly v článku uvedeny, nemáme. Nemáme vlastně vůbec žádné informace o fungování firmy Pustevny s.r.o. I proto jsme se na posledním zasedání zastupitelstva o situaci ve firme zajímali. Pharm. Dr. Jan Gajdušek (Naše Beskydy), který ve firmě hájí zájmy obce, nám toho moc neřekl.

Již v loňském roce jsme upozorňovali na to, že vedení obce nedostatečně kontroluje a spravuje investici do lanovky (4,67 mil kč), že firma nedodržuje zákon o obchodních korporacích, nesvolává valné hromady, nezveřejňuje výsledky. Za to se nám od starosty Ing. Jiřího Novotného (Naše Beskydy) dostalo vždy pouze tvrdé kritiky. Jen jsme se od něj dozvěděli, že je hrdý na spolupráci s Petrem Hankem. Byla i tato akce, která je popisována v novinách, „součásti spolupráce“?

Pokud skutečně docházelo ke krácení tržeb, resp. vedení společnosti tržby neuhlídalo, pak z hlediska obce jako spoluvlastníka společnosti by to muselo být vyhodnoceno jako obrovské manažerské selhání vedení firmy, které by obec poškozovalo.

K tomu všemu ještě Pustevny s.r.o. uzavřely smlouvou s firmou MPM – QUALITY v.o.s. o pronájmu horní stanice lanovky, a to za účelem provozování restaurace. V této firmě mají spoluvlastnické podíly ostatní spolumajitelé Pusteven s.r.o. Opakovaně jsme proto upozorňovali na to, že je tím porušován zákon o obchodních korporacích. Dále jsme byli upozornění na to, že je u firmy MPM – QUALITY v.o.s. i nejasná vlastnická struktura. Jak se lze z veřejně dostupných zdrojů přesvědčit, jedna z vlastnických větví končí v Panamě (vlastníkem obchodního podílu je Wanagon corp. Panama City). Proč asi? Je veřejně známé, že panamské firmy slouží třeba ke krácení daní. Doufejme jen, že se nejedná o tento případ. I tak je ke zvážení, zda má právě obec Trojanovice obchodovat prostřednictvím Pusteven s.r.o. s firmou, alespoň pro nás, s nejasnou vlastnickou strukturou.

Tolik z novin, ale kauza má pokračování, na místo ředitele Pusteven s.r.o. nastoupil od prvního července bývalý policejní prezident Petr Lessy. Proč? Bývalý policejní ředitel rozumí tak dobře provozu lanovky? Asi to má jiné důvody.

To vše by nejen zastupitelům, ale všem občanům obce měl starosta veřejně objasnit.

Ing.Jiří Horák, Tomáš Střalka