Pozorně sledujeme diskuzi kolem návrhu postavit v obci kapli. Slyšíme, že to, co chybí v centru Lomné rozhodně není kaple. Ano, máme stejný názor, jako spousta občanů obce, kteří se na nás v této záležitosti obracejí. V obci chybí, jak se moderně říká „komunitní centrum“, ale pro všechny. Prostě chybí sál – sálek, kde by se mohly scházet spolky, cvičit soubory (třeba Radhošť), kde by mohli mít zázemí stolní tenisté, senioři, kde by se mohla konat jednání zastupitelstva, protože první patro v hasičárně je už nevyhovující, je obtížně dostupné pro naše starší spoluobčany, je úplně nedostupné pro spoluobčany s postižením. Také tělocvična je plně vytížená. Mohly by se tam konat obecní nebo rodinné oslavy, setkání přátel apod. Prostě sálek, bezbariérový, s malým technickým zázemím pro všechny, nejen pro určitou skupinu osob.

Občané obce se na nás obracejí s návrhy, zda by pan Mrva nepodpořil komunitní centrum pro všechny. Proto jsme se jej rozhodli požádat, pokud jsou mu vlastní zájmy všech občanů Trojanovic, aby v dané lokalitě podpořil projekt výstavby takového centra pro všechny občany obce, a to poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1,4 mil. Kč (odpovídá předpokládaným nákladům na stavbu kaple), třeba i účelově vázaného.

Takový projekt by přivítala většina Trojanovjanů, takový projekt budeme podporovat. Určitě by našel podporu i z Evropských fondů, některého z fondů ministerstev nebo z kraje.

Vážení spoluobčané, jak prostranství v centru Lomné využít, o tom můžete rozhodnout i vy. V pondělí 17. srpna 2020 od 18 hodin v hotelu Kocián proběhne veřejné projednávání právě možností využití této lokality. Také se bude diskutovat o využití prostoru po masokombinátu a o využití Koksaře. Určitě přijďte, jedná se o budoucnost nás všech Trojanovjanů.

Za Naše Trojanovice

Ing. Jiří Horák a Tomáš Střalka