Jednání zastupitelstva se neplánovaně odehrálo pod širým nebem. Pro velký zájem občanů bylo přesunuto z prostor šaten do otevřené pergoly a občané stáli všude kolem. Při letních teplotách, třeba i s pivečkem a špekáčkem by to byl zajisté pro všechny příjemný zážitek. Ale ve  22 hodin, kdy jednání končilo, už byla pěkná zima. Na to, že o toto jednání bude velký zájem jsme vedení obce upozorňovali ještě před zveřejnění pozvánky na úřední desce, že je třeba zajistit větší prostory. Marně, vedení na náš návrh nijak nereagovalo.

Kaple na Lomné
A teď to, na co se občané nejvíc dotazují, Kaple Lomná. Kaple na Lomné v režii architekta Mrvy byla zastupitelstvem zamítnuta. K tomuto rozhodnutí bylo třeba i hlasů zastupitelů Našich Beskyd, kdy většina tuto akci nepodpořila, za což jim za všechny občany tímto děkujeme. Souhlas s výsledkem hlasování vyjádřili přítomní občané souhlasným potleskem. Pro kapli hlasoval pouze starosta Mgr. Jiří Novotný a zastupitelka Hana Dorotíková (oba Naše Beskydy).
Děkujeme občanům, že se aktivně zapojili to této kauzy.

Rekovice
Rekovice jsou za tří měsíce provozu po koronavirovém uzavření v plusu a dohání ztrátu z března a dubna. Konečně, až v pátém roce provozu. Věříme, že celý rok bude alespoň na nule. Dostali jsme přednášku, že odpisy – amortizace nejsou nákladem a těch cca 4,1 miliónů, které doposud odpisy udělaly nejsou ztrátou provozu. Ztráta nemá být údajně cca 7 mil., ale jen 2,4 mil. Kč. Ztráta je vždy ztráta, neboť každou ztrátu musí hradit obec z peněz všech Trojanovjanů.

Zastávky
Zastávky – zastupitelstvo rozhodlo o nových označnících zastávek, prý musíme být výjimeční. Standartní označníky si platí dopravce. My je zaplatíme několikrát: jednou architektu Mrvovi za návrh, podruhé za jejich výrobu, potřetí třeba za jejich přemístění když např. pro svou „výšku“ ohrožují bezpečnost občanů používajících chodník. Pokud jde o samotné zastávky, tak i nám by se líbilo, pokud by byly na území obce v jednotném vizuálním stylu. Proto navrhujeme, aby na jejich architektonické ztvárnění obec vyhlásila otevřenou soutěž.

Transparentnost
Vypracovali jsme a navrhli Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahuPravidla  pro poskytování informací zastupitelům obce. Oba naše návrhy byly zastupitely odmítnuty.

Tolik ve zkratce o pondělním zasedání zastupitelstva.

Ing.Jiří Horák, Tomáš Střalka