Všem Trojanovjanům

Pasák a jeho tři ovce
Dobrý den, všem, ráda bych doplnila podklady k projednání o usnesení umožňující zadání veřejné zakázky na dodání uměleckého díla „Valach s ovcemi“ autorovi Pavlu Cupákovi. V rozpočtu obce Trojanovice máme rozpočtovány finance na vytvoření a umístění sousoší u informačního centra. Předkládám návrh pana Cupáka, který mě zaujal. Návrh je spjat s historií pasekářské obce a je vytvořen umělcem tvořícím v Trojanovicích. To jsou pro mne podstatné rysy. Pokud vás tento návrh zaujme, lze jej přímo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadat. Takto oslovila místostarosta obce Trojanovice Mgr. Ivana Vrtalová (Naše Beskydy) zastupitele obce před jejich jednáním, které proběhne v pondělí 22. února t.r. Zároveň předložila ke schválení toto usnesení: “Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zadání veřejné zakázky druhem jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 63 odst. 3, písm. a) zákona 134/2016 Sb. (pozn. autorů: zákon o zadávání veřejných zakázek) na dodání uměleckého  díla s názvem “Valach s ovcemi” autorovi díla panu Pavlu Cupákovi za cenu 1 625 000  Kč bez DPH s tím, že jeho majetková práva autorská vykonává společnost ART DUCKART s.r.o., IČO: 28621433, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo zahrnující výrobu sousoší z bronzu, její instalaci, jakož i poskytnutí práv k užití ve smyslu ust. § 61 autorského zákona č. 121/2000 Sb. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k zajištění realizace jednacího řízení bez uveřejnění a podpisu smlouvy o dílo na vytvoření autorského díla.”

K navrhovanému bodu byla připojena tato vizualizace:

 

Plánovaná výška pasáka je 3,5 m. Pasák i ovce (jeden beran a 2 ovce) mají být zhotoveny z bronzu. Umístěny má být na trávníku u nového informačního centra. Autorem má být Pavel Cupák z Čeladné. S jeho doposud realizovanými pracemi se můžete seznámit na www.artduckart.com. Věnuje se, jak uvádí na svých internetových stránkách, zejména lavicím, stolům, košům, infosystémům, vybavením pítkům, dětským hřištím, altánům, dřevěným plastikám.

Na prosincovém zastupitelstvu obce byla kolem pasáka živá diskuze. S návrhem zařadit tuto investici do rozpočtu obce pro rok 2021 přišla místostarosta Mgr. Ivana Vrtalová (Naše Beskydy). Tento svůj návrh odůvodnila tím, že p. Cupáka oslovila ona, jeho práce se jí líbí a dále doplnila, že je to pouze návrh do rozpočtu, nic jiného. Pan Cupák přinesl model pasáka s ovcemi. Návrh na zařazení do rozpočtu podpořil starosta obce, který našel inspiraci v zahraničí. Jako příklad byla předložena níže uvedená fotografie.

 

Naše Trojanovice namítaly, že návrh jim byl předložen pouze 27 hodin před jednáním zastupitelstva, čím byl porušen jednací řád zastupitelstva, a proto neměl být projednáván. Dále Naše Trojanovice navrhly, aby byl záměr obce na zhotovení uměleckého díla zveřejněn, aby proběhla řádná architektonická soutěž a aby se k návrhům mohli vyjádřit i Trojanovjané. Po diskuzích bylo nakonec rozhodnuto, že se do rozpočtu obce pro rok 2021 zařadí pouze obecná položka pro sousoší, nikoliv konkrétně pro Valacha s ovcemi.

Vzhledem k ujištění místostarostky Mgr. Ivany Vrtalové (Naše Beskydy), že se jedná jen o návrh do rozpočtu, nic jiného a k přijatému usnesení zastupitelstva, považujeme návrh místostarostky na uzavření smlouvy o dílo s již konkrétním autorem na již konkrétní umělecké dílo (Valach s ovcemi) bez předchozího projednání v zastupitelstvu za podraz. Protože máme zároveň pocit, že se jedná o předraženou akci, kdy úhradu sochy za cca 2 mil. Kč považujeme za nehospodárné vynakládání prostředků nás Trojanovjanů, kdy obec pod vedením starosty Mgr. Jiřího Novotného a místostarostky Mgr. Ivana Vrtalová bez mrknutí oka zdražuje občanům služby (naposledy poplatky za odpad), jsme navrhli, aby na pondělním jednání zastupitelstva nejprve zastupitele záměr řádně projednali a až následně byly činěny další kroky.

Abychom nebyly obviňováni z toho, že jako opozice jsme jen kritizéry, budeme navrhovat, aby zastupitelstvo nejprve projednalo záměru na vytvoření uměleckého díla v prostoru u informačního centra. Pokud by byl zastupiteli tento záměr schválen, pak aby byla vyhlášena řádná architektonická soutěž, zastupitelstvem jmenována hodnotící porota a aby byly návrhy veřejně projednány s Trojanovjany, prostě a jednoduše, aby radnice byla otevřenou a transparentní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která bude na očích nám všem Trojanovjanům, dalo by se říci na věky věků, přijďte se i vy k záměru vyjádřit, přijďte podpořit naši snahu o řádné a transparentní projednání takové investice, o její projednání veřejně.

Jednání zastupitelstva proběhne dne 22. 2. 2021 od 18 hod. v Hotelu Kocián.

 

Tomáš Střalka a Ing. Jiří Horák za Naše Trojanovice