Bezpečnost našich dětí na prvním místě

Vážení občané, Trojanovjané, blíží se další, tentokrát 14., zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice. Jednání proběhne dne 14. 12. 2020 od 18 hod. Místem jednání je sál hotelu Beskyd.

Bezpečnost našich dětí na prvním místě. Bezpečnostním rizikem je mj. i přechod přes komunikaci u školy. Pokud jsou děti doprovázeny rodičem nebo starším sourozencem, je vše v naprostém pořádku. Jakmile se dítko vydá cestu samo, je v ohrožení. Je potřeba, abychom pro bezpečnost dětí udělali co nejvíce. Takovým bezpečnostním prvkem je instalace semaforu na přechodu u školy. Navrhujeme proto, aby zastupitelstvo obce schválilo vybudování semaforu na tomto přechodu. Zároveň se budeme opětovně ptát starosty obce Mgr. Jiřího Novotného (Naše Beskydy) proč se ještě nepodařilo přesunutí informační radar o rychlosti jedoucích vozidel ze Solárky ke školám na Lomné a tím zvýšit bezpečnost našich dětí. Starosta už přes rok opakovaně slibuje, že ho nechá vrátit ke školám.

Budeme se ptát starosty i na to, kdy dojde k omezení rychlosti na 50 km/h na Solárce. Starosta na předminulém zastupitelství přislíbil, že na tom bude pracovat. Budeme se ptát, jak jsou daleko práce na pokračování cyklostezky směrem k Bystrému až k odbočce na tzv. starou Solárku. Taky starosta přislíbil.
Co se bude dále projednávat? Především rozpočet obce na příští rok, nejdůležitější hlasování v roce. Na programu jednání je i schvalování zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na 500 Kč na poplatníka, omezení snižování poplatku pomocí bonusového systému na max. 200 Kč na poplatníka a snížení bonusy dle směrnice. Klademe si otázku proč? Odpadové hospodářství je prý ztrátové cca 0,5 mil. Kč. Pokud se podíváme do návrhu rozpočtu na rok 2021, pak chce starosta poskytnout Rekovicím další příspěvek na provoz“ ve výši 0,4 mil. Kč. Proč, obec má přece pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů? Je snad příspěvek na provoz ztrátové hospody přednější, než svoz a likvidace komunálního odpadu? Pro nás ne, našim zájmem je nejprve svážet a likvidovat komunální odpad než podporovat ztrátovou hospodu. Raději bychom tedy těch navrhovaných 0,4 mil. Kč viděli v rozpočtu u svozu a likvidace odpadu než u Rekovic.

Rádi bychom vás všechny tímto za Naše Trojanovice chtěli na zasedání zastupitelstva srdečně pozvat. Přijďte naše snahy podpořit. Doufejme, že v sále bude příjemnější tepelná pohoda než na minulém jednání.

Naše Trojanovice