Stále častěji lze od občanů obce Trojanovice slyšet, proč obec zadává veřejné zakázky architektu Kamilu Mrvovi, resp. jeho architektonickému studiu Kamil Mrva architekts, s.r.o. bez výběrových řízení. Na to slýcháváme odpověď, že zastupitelstvo tuto exkluzivitu pro architekta schválilo.

S tímto až tak nemůžeme souhlasit. Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání konaném 29. února 2016 schválilo spolupráci s projekční kanceláří Kamil Mrva architekts, s.r.o. na projektech obecních budov a na projektech urbanismu. Zároveň si vyhradilo právo spolupracovat i s jinými architekty. Zastupitelstvo tedy exkluzivitu architektu Kamilu Mrvovi neschválilo.

Proč jsou mu tedy zadávány zakázky přímo bez výběrového řízení? Protože obec Trojanovice již nemá předpis upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ten byl na návrh starosty Ing. Novotného (Naše Beskydy) většinovým rozhodnutím zastupitelů zrušen. Proto může starosta obce zadávat veřejné zakázky architektu Kamilu Mrvovi přímo bez výběrového řízení. To, že se to nelíbí občanům obce ani nám, je pochopitelné, a to nejen proto, že neprobíhá řádná a regulérní soutěž, ale i proto, že obec za služby pana architekta platí v cenách ceníkových, tedy v cenách nikoliv v místě a čase obvyklých, tedy nikoliv v cenách vzešlých ze soutěže. Je tak otázkou, zda se nejedná o předražené veřejné zakázky, zda obec vynakládá prostředky občanů s péčí řádného hospodáře, tedy efektivně, účelně a hospodárně. Odpovědět na tuto otázku nám může přinést pouze a jen soutěžení mezi architekty.

Proto jsme připravili pro jednání srpnového zastupitelstva materiál s názvem „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Trojanovice“ a navrhli panu starostovi, aby na program jednání tohoto zastupitelstva obce schválení směrnice zařadil. Směrnice má mj. podpořit zapojení malých a středních podnikatelů místního charakteru do veřejných zakázek obce Trojanovice. O podporu přijetí směrnice jsme požádali všechny zastupitele obce.

Jednání 12. zastupitelstva je plánováno na 31. 8. 2020. Přijďte podpořit naši snahu o přijetí pravidel pro utrácení peněz nás všech Trojanovjanů, přijďte se podívat, kdo ze zastupitelů jak a pro co hlasuje.

Tomáš Střalka a Ing. Jiří Horák

za Naše Trojanovice