Na úvod musíme přiznat, že se nám hned po jednání zastupitelstva nechtělo o Rekovicích vůbec psát. Po zastupitelstvu nás však oslovila spousta Trojanovjanů, kteří se vyjadřovali k výsledku hospodaření Rekovic. Rádi bychom tímto vyjádřil i jejich názor.

Za celou dobu provozu Rekovice vygenerovaly ztrátu již 7 miliónů korun, z toho zhruba polovina jsou  odpisy (proti realitě poněkud snížené). Druhou polovinu ztráty, tedy cca 3,5 miliónů korun, musela za neúspěšné podnikatelské dobrodružství pana starosty a Našich Beskyd uhradit obec, tedy všichni Trojanovjané. Za tyto peníze by bylo možné např.  zrušit všem občanům obce poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu,nebo postavit pro děti ZŠ a MŠ přechod vybavený semafory a tím zlepšit bezpečnost provozu.

Celé dobrodružství Rekovice nás Trojanovjany stálo už minimálně 23 miliónů korun. Do této sumy nejsou započítány další „skryté“ náklady, které nese obec v podobě služeb pro provoz hospody, např. vedení účetnictví, personalistika a podobně. Na nutnost přijetí opatření za účelem eliminace ztrátovosti Rekovic důrazně upozornil i krajský úřad ve své Zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Trojanovice za rok 2018.

Tento nelichotivý výsledek provozu Rekovic lze připsat manažerskému selhání pana starosty. Nesmí se zapomenout ani na to, že na výsledek hospodaření Rekovic má svůj podíl i špatné technické řešení provozu hospody architektem Mrvou (na to se můžeme podívat někdy jindy).

Ekonomická slabost projektu a jeho špatné řízení se naplno projevily v době koronakrize. Ztráta je ještě větší. Za zásadní lze např. považovat rozhodnutí, že zaměstnanci zůstanou doma nebo budou něco dělat v prázdné hospodě, a to za 100 % platu. Jenom touto manažerskou chybou přišli občané obce o čtvrt miliónů korun.

Několikrát bylo navrhováno zastavit provoz, třeba i dočasně a neprohlubovat tím ztrátu a hledat jiné využití objektu – pronájem apod. Tyto návrhy byly doposud vždy zastupiteli za Naše Beskydy zamítnuty. Finanční ztráta se tak dá personalizovat, promítnout do osobní roviny. Již dnes je každý zastupitel za Naše Beskydy zodpovědný za ztrátu Rekovic ve výši cca jeden milión korun.

Protože je situace skutečně kritická, žádáme, aby vedení obce okamžitě přijalo účinná opatření, které zabrání dalšímu prohlubování ztráty provozu Rekovic, to znamená skutečně účinná, ne jako vždycky.

 

  • omezilo výdaje na nezbytně nutné minimum, případně provoz zastavilo, třeba i dočasně,
  • předložilo občanům obce seznam opatření, která budou provedena pro případ, že koronakrize bude pokračovat,
  • předložilo občanům obce návrhy dalšího možného využití objektu

 

Ing. Jiří Horák, Tomáš Střalka-zastupitelé za Naše Trojanovice