V rámci otevřené radnice vám přinášíme přehled bodů, které jsou navrženy k projednání na 12. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice, které je svoláno na 31. srpna 2020 od 18 hodin v zázemí TJ Trojanovice Bystré.

1. Ke zprávě o činnosti obce

Starosta podá informaci o činnosti obce, a to k těmto bodům:

 • Dopravní bezpečnost u Bality
 • Projekty na vodovody
 • Odkanalizování domů v lokalitě Kruhová křižovatka – Solárka
 • Cyklostezka
 • Cesta od točny v Ráztoce k hotelu Ráztoka
 • Točna pod Javorníkem
 • Most a chodník na Solárce přes Lomnou
 • Most přes Malý Škaredý potok
 • Rozšíření parkování v centru Lomné
 • Zastávky označníky
 • Revitalizace kruhové křižovatky
 • Oprava komunikací po kanalizaci v dolní části Lomné
 • Parkoviště u Koksaře
 • Prodloužení kanalizace Dolní část Lomné
 • Opravy výtluků
 • Svodidla na Knížecí cestu
 • TJ pod Javorníkem
 • Víceúčelové hřiště na Bystrém
 • IC, pošta, knihovna
 • Masokombinát
 • Chata Koksař
 • Restaurátorské práce na soše panny Marie
 • Rekonstrukce obecního úřadu
 • Územní plán – změny č. 2 a č. 3
 • Stav obecních účtů
 • Rozpočet
 • Sběrný dvůr – sběrná místa
 • Rekovice – ekonomika provozu
 • Práce na problematických stavbách
 • Pustevny – fond
 • Pustevny s.r.o.
 • Žaloby a soudní spory
 • Opatření k nápravě chyb a nedostatků
 • Směna pozemků za garážemi
 • Antonín Strnadel Publikace
 • Pamětní mince
 • Dodatky k nájemním smlouvám

2. Rozpočtová opatření

3. Žádosti občanů a organizací

V rámci tohoto bodu jsou navrženy k projednání:

Žádosti o zřízení věcného břemene

 • Žádost na zřízení věcného břemene pro vedení plynovodní přípojky pro pozemek p. č. st. 979 a pozemek p. č. 2081/4 v obecním pozemku p. č. 2081/2 a 3574/3 vše v k. ú. Trojanovice
 • Žádost na zřízení věcného břemene pro vedení vodovodního řadu v obecních pozemcích p. č. 2350/12, 2354/14, 2348/15, 2348/18 a 2348/16 v k. ú. Trojanovice

Žádosti o prodej pozemků

 • Prodej části pozemku p. č. 2241/2 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje části pozemků p. č. 2244/5 a 2244/2 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje části pozemku p. č. 3529 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje části pozemku p. č. 3814 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje části pozemku p. č. 20/3 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr prodeje pozemku p. č. st. 1282 a části pozemku p. č. 20/1 a 23/5 v k. ú. Trojanovice

Žádosti o pronájem části pozemku

 • Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3548/3 v k. ú. Trojanovice
 • Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Trojanovice

Žádost o podporu na opravu studánky pod Dílem
Žádost o zákaz používání pyrotechniky a nedělního ticha
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Charitou Frenštát pod Radhoštěm

4. Různé

V různém jsou k projednání připraveny:

 • Centrální část Lomné – kaple (návrh kanceláře Kamil Mrva Architects s.r.o. a následné převedení kaple do majetku obce Trojanovice)
 • Procenta na umění z veřejných zakázek
 • Zápis z kontrolního výboru
 • Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Trojanovice
 • Pravidla pro poskytování informací zastupitelům obce Trojanovice
 • Udělení čestného občanství obce Trojanovice generálnímu řediteli Národního muzea v přírodě

Přijďte podpořit naše návrhy, rádi vás na jednání 12. zastupitelstva obce uvidíme.

Tomáš Střalka a Ing. Jiří Horák za Naše Trojanovice