Dne 27.3. 2023 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem programu bylo projednat osud staveb bývalého Dolu Frenštát. V souladu se smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou mezi obcí a Diamo, s.p. muselo zastupitelstvo rozhodnout, které stavby v místě dolu obec převezme a které nechá na náklady státního podniku odstranit. Projet Cérka již začíná mít přijatelný rozměr, vyvíjí se, už to nejsou „druhé Trojanovice“, jak bylo původně avizováno. Navíc se připravuje usnesení vlády, na základě kterého by majetky Diamo, s.p. mohly být předány bezúplatně, jak se nechal slyšet starosta obce. S vývojem projektu Cérka se tedy posouvá i využití staveb, které v mnoha případech opravdu nebyly použitelné, nebo by náklady na jejich přestavbu a začlenění do projektu byly vysoké.

Oproti předkládanému zúženému seznamu staveb jsme navrhovali i odstranění těžních věží jako základního symbolu a připomínky možné důlní činnosti v regionu. Těžní věže nemají žádnou architektonickou ani památkovou hodnotu. Jedná se o provizorní stavby, které sloužily jako zařízení staveniště. Pro občany Trojanovic jsou navíc věže symbolem ohrožení životního prostředí a jejich odstranění považují za důležité z hlediska ukončení boje proti těžbě uhlí v Beskydech. Ale podle některých architektů zainteresovaných v projektu Cérka jsou to zajímavé stavby a navrhují jejich architektonické využití.

My, Naše Trojanovice, zastupujeme přání občanů Trojanovic, ale náš návrh odstranit těžní věže neprošel. Ze zástupců Našich Beskyd se k této myšlence připojila jen paní Hlaváčová. Z občanů se pro náš návrh vyslovil také bývalý starosta Strnadel.

Tvrdíme, že pokud se tyto stavby a jejich vybavení zachovají, tak budou náročné na údržbu, což zahrnuje pravidelné kontroly, nátěry, opravy nosných ocelových konstrukcí a opláštění. Ročně v průměru stotisíc korun. Případná likvidace, která je do budoucna stále ve hře, pak bude čistě na náklady obce. Ano, je možné získat náklady zpět, např. rozebráním a následným prodejem do šrotu apod., ale proč toto řešit, když stavba již může být zlikvidována na náklady Diama, s.p.? Zmiňované stavby navíc nemají stavební povolení a jedná se o černé stavby, takže pokud s nimi bude v budoucnu jakkoli stavebně nakládáno, bude muset být stavební povolení vydáno dodatečně.