Pustevny

Na úvod zastupitelstva bylo mimo program jednání umožněno vystoupit většinovému vlastníkovi společnosti Pustevny s.r.o., který se do nás pustil, že si dovolujeme kritizovat nedodržování zákonů ze strany společnosti Pustevny s.r.o., kde má obec podíl deset procent. Není to jen náš názor, kritika vycházela mimo jiné i ze zápisu finančního výboru, jehož členy jsou pp. Gajdůšek, Ondryáš a Horák. Do společnosti investovala obec 4.67 miliónů korun a zastupitelé nesou za tuto investici odpovědnost a měli by se zajímat, zda firma dodržuje zákony. Podle tvrzení většinového vlastníka platí firma MPM – QUALITY v. o. s. Pustevnám s.r.o. nájem za horní stanici lanovky. Přesto, jak jsme se dozvěděli, při tomto nájmu nebylo postupováno v souladu s § 54 a § 55 zákona č. 90/2012 Sb. Společnost nezveřejňovala výsledky (§21a zákona 563/1991 Sb.), společnost nesvolávala valné hromady (§ 181 zákona č. 90/2012 Sb.), kde by se řešilo i hospodaření společnosti. Neplnění těchto zákonných povinností by v některých případech mohlo vést až ke zrušení společnosti.

Rekovice

Opět Rekovice, tak za loňský rok 2019 byla provozní ztráta bez odpisů 420 tisíc korun, to už je celková provozní ztráta 2 miliony, to jsou dva miliony, které se musely přinést z rozpočtu obce. A které se nenávratně prohospodařily. Celková ztráta včetně odpisů se pohybuje za období provozu mezi 4 – 6 miliony korun, podle pohledu na odpisy. Při pohledu standartního firemního účetnictví, které je uzákoněno v České republice, je to ztráta šest milionů korun. Rovněž jsme byli informování, že odchází již třetí vedoucí provozu, po deseti měsících. Proč po tak krátké době? Navrhli jsme jediné řešení zoufalé situace, aby nevznikaly další ztráty – okamžitě ukončit provozování hospody, třeba i dočasně. Bohužel zastupitelstvo nepodpořilo náš návrh a tím souhlasilo s prodloužení této agónie (proti ukončení provozu byli zastupitelé Novotný, Vrtalová, Dorotíková, Ondryáš, Štefek (Naše Beskydy) a Makový (KDU-ČSL)).

Změna územního plánu – vybraní nemusí platit

Kontrolní výbor zjistil, že nebylo naplněno usnesení zastupitelstva ze dne 27. 6. 2016. Oč tam šlo? Majiteli hotelu Ráztoka vyšlo zastupitelstvo vstříc a vyměnilo obecní pozemky vedle hotelu za jiné pozemky. Pozemky vedle hotelu nebyly určeny k zastavění, tak opět vstřícně zastupitelstvo odsouhlasilo zněnu územního plánu s tím, že náklady spojené se změnou si žadatel uhradí. Změna proběhla a na vyfakturování nákladů se jaksi pozapomnělo. Úmyslně, neúmyslně? Celá změna stála obec  169 tisíc Kč, v té změně územního plánu, tedy i ceně proběhla i změna v režii obce. Místo, aby se žadateli vyfakturovala částka, která reprezentuje náklady na změnu územního plánu, my jsme navrhovali polovinu, tak starosta navrhoval úplně žadateli úhradu odpustit. Na jedné straně se vedení obce snaží každému občanovi zvednout poplatky za svoz odpadů, na druhé straně se jaksi „pozapomíná“ vyfakturovat poměrně vysokou částku a naplnit tak usnesení zastupitelstva (pozn. dle zákona o obcích plnění přijatých usnesení zastupitelstva zabezpečuje starosta).

Transparentnost

Kontrolní výbor rovněž zjistil, že není dodržována směrnice č. 1/2016, která měla zajisti zveřejňování všech smluv, objednávek a  faktur nad 100 000 Kč. Výbor zjistil, že tato směrnice nebyla od počátku vůbec dodržována (pozn. dle zákona o obcích plnění přijatých usnesení zastupitelstva zabezpečuje starosta). Tak si člověk říká, jaký význam má pro vedení obce usnesení zastupitelstva? Takže čtyři roky nebyla tato směrnice dodržována a místo, aby  byly vyvozeny důsledky, tak byla zastupiteli za Naše Beskydy zrušena. (pro zrušení hlasovali zastupitelé: Novotný, Vrtalová, Gajdůšek, Štefek, Dorotíková, Ondryáš, Makový.)

V důvodové zprávě bylo dokonce argumentováno tím, že to zrušení doporučili auditoři z kraje. Kraj je proti transparentnosti? Asi se jich na to budeme muset zeptat.

Cyklostezsky

Ale také něco pozitivního, začíná se po x letech pracovat na cyklostezkách, provoz přes obec je obrovský a je třeba pěší a cyklisty, a to především děti, dostat z frekventovaných komunikací.