Vážení spoluobčané,

máme pro Vás novou zprávu. Čestmír Peiger, odborník v dopravě,  jeden z kandidátů za Naše Trojanovice, vypracoval úpravu dopravního značení v obci, kterou Vám v příloze předkládáme. Tuto úpravu dopravního značení chceme v dalším volebním období prosadit, abychom Vám zjednodušili orientaci v zastavěném územním celku obce.

Odůvodnění:
Vzhledem ke značně rozšířené  síti pozemních  komunikací v obci, která plynule navazuje na komunikace sousedící obce (město Frenštát pod Radhoštěm) a není fyzicky označená dopravním značením ohraničujícím intravilán obce, tuto síť komunikací doznačíme pro jejich uživatele včetně jejich doplnění do pasportu tak, aby bylo zřejmé, o jaké zastavěné území příslušné obce se jedná, což  vzhledem k značné rozloze a členitosti obce není vždy zřejmé.

Začátek a konec zastavěného území obce bude označen zónovou dopravní značkou „Obec“ s využitím ustanovení příslušných technických podmínek pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vzhledem k jednotlivým lokalitám v obci upřesníme v pasportu komunikací obce jejich evidenci tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o místní nebo účelovou komunikaci, popřípadě přeřadíme některé komunikace do jiné kategorie, nebo je vyřadíme z evidence, pokud nejsou v majetku obce, anebo pokud jsou v majetku obce, zasadíme se o jejich existenci v evidenci.

Pracujeme pro občany – OBEC PRO LIDI

Simona Káňová, Naše Trojanovice