Vážení spoluobčané,

přicházíme s dalším tématem, které je součástí našeho volebního programu. Je jím územní plán.

Všichni, co v Trojanovicích trvale žijeme, zde máme své rodiny, a děti rostou a chtějí si zakládat také svou budoucnost a ta je založena na vlastním bydlení. Obec Trojanovice dlouhodobě vystupuje proti výrazným změnám územního plánu. My jsme se také této skutečnosti dlouho bránili, ovšem teď přicházíme se změnou, ke které nás vedl vývoj situace z posledních dvou let, kdy nebyl problém kvůli „obecním zájmům“ urychleně změnit územní plán a ze zeleně, pastviny nebo orné půdy se neuvěřitelně rychle stal nebo má stát stavební pozemek. Jedná se například o nyní budované parkoviště u Koksaře nebo o chystaný projekt Cérka.

V současné době se také nabízí řešení výstavby bytů v lokalitě Koksař, Naše Trojanovice by si představovaly startovací bydlení pro mladé rodiny. Naše Trojanovice neprosazovaly koupi Koksaře, ale když už ho má obec v majetku … Avšak pořád se pohybujeme pouze na majetku obce a spousta z vás má vlastní představu o bydlení. Naše Trojanovice budou rozhodně podporovat výstavbu nových domů v duchu tradic pasekářské obce a možnost postavit si na tzv. „domácím.

Pojďme budovat OBEC PRO LIDI, dovolme našim blízkým, aby si postavili vlastní bydlení podle sebe.

Simona Káňová, Naše Trojanovice