Vážení spoluobčané,

víte, že mnozí z vás žádají, aby obec vybudovala vodovod právě ve Vaší lokalitě. Vody je nedostatek. S takovýmto problémem se dlouhodobě potýkala i místní část Ráztoka. Po dlouhých přípravách byl nakonec v roce 2017 obecní vodovod dokončen. Majitelé soukromých pozemků dali svolení k vedení nového vodovodního řadu, přece nebudou bránit tak důležité věci, jako je VODA. Byla to jediná možnost, jak všechny trvalé obyvatele, firmy a chataře v této lokalitě uchránit před jejím nedostatkem! Až potud je to zcela v pořádku a regulérní.

Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme zjistili, že po zprovoznění vodovodu začala obec spekulovat a vybírat si, kdo se smí napojit a kdo ne!? Obec Trojanovice jménem starosty Novotného např. odmítá připojit majitele občerstvení U Vody v Ráztoce. Pokud by ovšem majitelé bufetu souhlasili s darováním části svého (mimochodem i tak dost malého) pozemku obci, napojení by nic nebránilo. Dle sdělení Ministerstva vnitra ČR je toto jednání obce protiprávní. Připojení vodovodní přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění.

Ani dnes, 5 let po vybudování obecního vodovodu, není tento bufet k pitné vodě připojen, přestože obecní vodovod vede pouze 1 m od této nemovitosti. Majitelům toto způsobuje značné provozní problémy … nebo že by bylo důvodem toto zařízení ekonomicky znevýhodnit kvůli zamýšlenému otevření sousedního hotelu Ráztoka a jím plánovaného rychlého občerstvení?

Současné vedení obce Trojanovice tedy kšeftuje s vodovodem vybudovaným za veřejné prostředky nás všech. Dejte si proto pozor, aby se něco podobného nestalo i vám, až se na vaši lokalitu konečně dostane a vodovod kolem vás povede.

Přijďte k volbám, dejte nám svůj hlas, pracujeme PRO LIDI.

Simona Káňová, Naše Trojanovice