Dne 27.2. proběhlo druhé zasedání ZO obce Trojanovice. Přinášíme vám stručné shrnutí.

  1. Zastupitelstva neprobíhají online, nicméně podařilo se nám prosadit větší přehlednost v podobě promítání všech řešených bodů na plátno. Lze tudíž sledovat nejen plány, nákresy, značení v katastru, ale také návrhy usnesení vizuálně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva.
  2. V projektu Cérka jsme sice nepodpořili smlouvu o smlouvě budoucí s Diamo, s.p. (zastupitelstvo 12.12.), nicméně v souvislosti s dalším vývojem se zdá, že projekt Cérka se posouvá spíše ke skromnější realizaci, než jak byly představeny prvotní plány, dokonce se zdá, že většina areálu bude využita pro nekomerční účely, proto jsme se rozhodli podpořit další žádost o částku 5mil na předprojektovou přípravu. Členové KV budou i nadále sledovat, na co konkrétně bude částka použita. Do konce března musí být v bývalém Dole Frenštát označeny budovy, které v souladu se smlouvou s Diamo, s.p. zachovat a které nikoli. Za tímto účelem byl vypracován Technický audit k budovám, který byl  financován z částky 5mil určené na předprojektovou přípravu. Dne 10.3. jsou zastupitelé pozváni na fyzickou prohlídku celého areálu Dolu Frenštát.
  3. Chata Koksař – její koupi jsme v minulosti v zastupitelstvu nepodpořili. Její další osud je nejistý, rozhodně bude využita pro výstavbu bytů. Je jen otázkou, jakým způsobem bude výstavba probíhat, a kdo ji bude realizovat. Zastupitelstvo schválilo uvolnění 350 tisíc na ověření procesu participativního bydlení. Jedná se o průzkum a medializaci celého participativního procesu, což bude řešeno dodavatelsky přes atelier MEZE. Ve hře jsou také dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
  4. S vytvořením místa placené redaktorky Obecních novin pro Mgr. Ivanu Vrtalovou jsme nesouhlasili – v minulosti tuto práci vždy vykonával buď starosta nebo místostarosta.
  5. Fond Horečky – obec Trojanovice má společně se starostou zastupovat Marian Žárský. Pan Žárský není občanem Trojanovic, nepracuje na obci, ani pro město Frenštát p. R., které je druhým přispěvatelem do fondu, proto jsme jeho jmenování nepodpořili. Trojanovice v roce 2023 přispějí 300 tisíc, město se podílí částkou 600 tisíc.
  6. Pustevny s.r.o. – zastupováním obce Trojanovice jako 10% vlastníka byla pověřena Mgr. Ivana Vrtalová.
  7. Na návrh bývalého starosty Drahomíra Strnadela schválilo zastupitelstvo obce realizaci nového ozvučení hřbitovní kaple ve Frenštátě pod Radhoštěm.
  8. Jako odměna za výjezdy byla členům SDH Trojanovice schválena částka 102tisíc.