V pondělí  17.12. 2018 bylo první řádné zasedání zastupitelstva Trojanovic ve staronové sestavě. Jako aktivní opozice jsme se pustli do prosazování svých bodů volebního programu do programového prohlášení na budoucí čtyři roky. Senior-taxi ještě zástupci Našich Beskyd jaksi skousli, ale zveřejňování komu bylo kolik zaplaceno bylo označeno za “kravinu“ a bylo zamítnuto. Takové zveřejňování je časté u jiných samospráv, nejblíže ve Frenštátě.

Ze strany Našich Beskyd byla snaha zvýšit poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ze 410 Kč 450 Kč za osobu a rok. Odpadové hospodaření je zatím ekonomicky neutrální a domníváme se, že obec není chudá a dotují se daleko ztrátovější a nepotřebné projekty, takže komunální odpad může obec částečně dotovat. Především našimi hlasy byla snaha navýšení poplatků zablokována.

Ze schváleného rozpočtu na rok 2019 vyplývá, že se nebudou budovat vodovody a pro bezpečnost potřebná spojnice pro pěší a cyklisty z oblasti pod Javorníkem a z Bystrého na Lomnou, ale kanceláře u Beskydu. Když jsme požadovali přesměrovat investice do výše zmíněných oblastí, tak jsme se od p. starosty Novotného dozvěděli, že tyto potřebné investiční akce nejsou připraveny projekčně. Ale nedozvěděli jsme se, kdo je za tuto nepřipravenost zodpovědný.

V případě provozu Rekovic se již čtvrtým rokem plánuje ztráta, protože žádné příjmy z provozu (ani odpisy) nejsou plánovány. Pro obec znamená tento projekt vysokou ztrátu, která se blíží ke třem miliónům.

Na programu bylo také schválení nákupu vybydleného objektu chaty Koksař a přilehlých pozemků za 12 miliónů korun. Žádná diskuze na toto téma, žádný odhad nákladů (a zřejmě vysokých) na rekonstrukci, žádné podrobné zdůvodnění tak vysoké investice, snad jediný důvod, že na louce před Koksařem bude parkoviště, které je potřebné pro provoz atrakcí na Pustevnách. Pro nákup byli všichni zastupitelé zvolení za Naše Beskydy. Stejně vypadalo hlasování, když se nakupoval objekt Rekovic, bez přípravy, zdůvodnění, odhadu nákladů a ekonomiky provozu. Jako kdyby o těchto největších nákupech rozhodoval někdo třetí vzadu.

Na druhé straně velké šetření při odstranění černých kontejnerů na směsný odpad ze sběrných míst. Údajně je využívají i občané s trvalým bydlištěm mimo Trojanovice, kteří zde neplatí poplatky a také podnikatelé, kteří mají odpad likvidovat jinak. Asi to částečně bude pravda, ale ušetřit několik desítek tisíc korun s tím, že se odpad začne objevovat v kontejnerech na tříděný odpad, vedle kontejnerů nebo úplně mimo v příkopách podél cest a v potocích nestojí za ušetřených několik desítek tisíc korun. Mnozí chataři nebudou moci legálně zlikvidovat svůj odpad, za což si platí.

Vyvolali jsme hlasování za navrácení černých kontejnerů na sběrná místa. Naši snahu podpořil pouze pan Gajdůšek.

Vypadá to, že to budou asi těžké čtyři roky. J