Na dubnovém zastupitelstvu, které se konalo pod Javorníkem, se řešilo několik otázek. Velký význam  pro občany má příprava projektů na výstavbu vodovodů a kanalizací na Bystrém, pod Javorníkem, na Karlovicích, kanalizace na Lomné u kruhového objektu. Obec má dost prostředků, aby zafinancovala i další projekty vodovodů a kanalizací.

Rovněž už je zahájen projekt seniortaxi. Projekt, kterým se rovněž realizuje náš volební program.

Dále se řešilo rozdělení 400 tisíc korun mezi spolky a jednotlivce, finance mají podpořit jejich činnost. Bylo trochu pod úroveň, jestli z omezeného zdroje obec přispěje  8000 Kč nebo 10000 Kč korun na celoroční činnost klubu důchodců nebo ty dva tisíce přidáme na provoz mládežnických fotbalových týmů na Bystrém. Přičemž jinde uniká stovky tisíc.

A to místo je restaurace Rekovice. Měli jsme řešit pronájem objektu, ale k tomu nakonec vůbec nedošlo.

Trochu z historie budování tohoto předraženého a ztrátového zařízení. Obec objekt koupila 1,8 mil Kč, nákup si prosadil starosta za podpory Našich Beskyd. Do nákupu, rekonstrukce a vybavení bylo investováno celkem 19 018 965,- Kč z čehož 1 193 284 Kč byly dotace státu a dary soukromých subjektů. A to jsme ještě ušetřili s kolegou Střalkou  tři čtvrtě miliónů, když jsme protestovali proti předraženému  projektu architekta Mrvy, který potom neměl odvahu si nafakturovat svých „obvyklých“ 12 procent z ceny prací, ale jenom půlku. Projekt byl rozdělen na dvě pomyslné části, aby nemuselo být vypsané výběrové řízení podle zákona. Při zahájení rekonstrukce nebyl žádný obchodní plán, nebyly známy celkové náklady.  Uveřejnili jsme článek v obecních novinách č. 5 v roce 2015 (ke stažení zde), v kterém se nám podařilo, bohužel,  předpovědět černý scénář provozu Rekovic:

„Neradi bychom měli pravdu, jako v odhadu technického stavu a nákladů na rekonstrukci, ale naše jednoduchá úvaha nasvědčuje tomu, že se nebude  vracet investice  do  nabytí  a   opravy  nemovitosti,  v případě černého scénáře se nebude vyplácet ani samotný   provoz  tj.,  že obec  místo   výnosu z investovaných peněz bude muset doplácet na provoz.“

Bohužel splnil se černý scénář, provoz restaurace si nevydělal na odpisy (opotřebení stavby a zařízení – splácení 18 miliónů) a musí se doplácet další obecní peníze na provoz. A to ještě obec dalšími službami a platbami dotuje provoz (účetnictví, personalistika, pojištění), ty nejsou v celkové ztrátě zahrnuty.

Vývoj ztrátovosti:

    ROK      ZTRÁTA   MUSELO SE DOPLÁCET  
2016 – 1 395 277 Kč 709 093 Kč
2017 – 1 095 413 Kč 1 000 Kč
2018 – 1 374 745 Kč   278 208 Kč

Takže celková ztráta za necelé tři roky je 3,865 miliónů, na provoz se muselo přinést 990 tisíc v hotovosti a dalšími službami udržovat chod.

A jak dopadl záměr pronájmu? Nakonec se přihlásil pouze jeden zájemce a ten po té, co si vyslechl zprávu o ztrátovosti Rekovic ztratil o pronájem zájem. Snad od ledna 2020, když se mu odpustí nájem ve výši 60 tisíc měsíčně za první tři měsíce.

V pondělí 29.4. 2019 se v hlavních zprávách na ČT1 objevila reportáž o naší obci, konkrétně byl uváděn příklad Rekovic  jako špatného hospodaření obce.

ing. Jiří Horák