Na zastupitelstvu 27.5. 2019 se projednával návrh změny územního plánu.  Z 64 navržených změn bylo zastupitelstvem schváleno do dalšího řízení celkem 23 změn.  Zvažovaly se varianty využití území, projednávala se koncepce jednotlivých oblastí.  A hlasy pro jednotlivé varianty byly napříč  koalicí a opozicí.  Návrh rozvoje zástavby je spíše menšího rozsahu, byly schváleny většinou návrhy na umístění jednotlivých staveb, často pro  nastupující generaci občanů Trojanovic, aby neopouštěli svou rodnou obec a měli si kde postavit dům. Někdy docházelo k absurdnostem, kdy územní plánování vyžaduje změnu územního plánu i pro umístění pergoly.

Tak jsme si vzpomněli na, jak to nazvat, nestandartní a nevhodnou stavbu na Pustevnách, myslíme tím stezku v korunách stromů. Je v místě, kde je dle územního plánu možné využití pouze k lesnímu hospodaření…. Že by byl územní plán tak gumový? A na rozdíl od té pergoly o záměru povolení velké dřevěné stavby, na jejíž výstavbu bylo použito několik stovek kubíku betonu a přes 100 tun oceli, nepadlo na zastupitelstvu ani slovo.  V krušnohorském Božím Daru o záměru výstavby takové stavby zastupitelstvo na rozdíl od Trojanovic jednalo a je jednoznačně proti – označují to za zrůdnost!! (Je to zrůdnost, říká starosta. Boží Dar odmítl i nižší stezku v oblacích). Asi si více váží krajiny a hřebenové partie Krušných hor, než někteří lidé tady v Beskydech.

Už dva měsíce žádáme pana starostu o výsledky hospodaření Rekovic od začátek letošního roku. Zcela běžnou věc jsme ještě neobdrželi.  Ale došlo ke změně ve vedení provozu – „úspěšnou manažerku“ s 33 exekucemi vystřídala spolumajitelka hospody U Janíka. Jestli je to změna k lepšímu nebo horšímu, těžko říci. Ale střet zájmů tam je, když vedoucí bude mít zájem, ať prosperuje konkurenční hospoda. Připomínáme, že Rekovice od začátku svého provozu v roce 2016 do roku 2018 mají ztrátu 3 865 000 Kč. 990 000 tisíc se za necelé tři roky musely dodat v hotovosti, zbytek jsou odpisy.  A to jsou některé náklady související s provozem zařízení v rozsahu 100 000 až 200 000 tisíc korun ročně (vedení účetnictví, personalistika, pojištění nemovitosti a další služby) hrazeny přímo z obecního rozpočtu a nejsou započteny ve ztrátě.  Co se událo v hospodaření za prvních pět měsíců roku 2019 nevíme. Tají se to. Proč?

Jiří Horák, Tomáš Střalka