Ke konci září 2019 abdikovala na svůj mandát z rodinných a pracovních důvodů zastupitelka za „Naše Trojanovice“ paní Iveta Machulová. V zastupitelstvu jí nahradí „naše čtverka“ na kandidátce Ing. Robert Kačer. Robert Kačer bydlí na Lomné, provozuje auditorskou firmu, což se v neustále se vracejícím problému provozování obecní restaurace může hodit.

Ze strany pana starosty Novotného z hnutí „Naše Beskydy“ začala diskuze o zvýšení poplatku za komunální odpad. Poplatek za jednoho obyvatele v naší obci činí 410 Kč. Sice patří k těm nižším, ale jsou obce a města, kde se neplatí vůbec. Náklady na zpracování a likvidaci odpadu se zvyšují, ale když můžeme každoročně dotovat několika sty tisíci provoz obecního hostince Rekovice, proč bychom nemohli dotovat poplatek za odvoz komunálního odpadu každému občanovi. Jedná se přitom o nižší částku, než co stojí Rekovice. Kdyby obecní reprezentace zastoupena hnutím „Naše Beskydy“ nepřistoupila ke koupi, opravě a provozování Rekovic, tak by mohly být poplatky za popelnice úplně zrušeny a obecní pokladna by na tom byla lépe. My, zastupitelé za „Naše Trojanovice“ budeme v prosinci prosazovat zachování současné výše poplatku.

A opět ty Rekovice. Je to stálý, velký a neřešený problém. Přes snahu vedení obce objekt pronajmout, se nenašel žádný zájemce, což něco signalizuje. Provozní ztráta roste a doposud provoz za čtyři roky nevrátil z investovaných 19,5 miliónů jedinou korunu a ani tento rok nevrátí a nemovitost a zařízení se postupně opotřebovává. Zatím ani jeden měsíc letošního roku s výjimkou srpna neskončilo hospodaření restaurace v kladných číslech. A to nás nyní čekají hubené měsíce…  Protože vedle provozní ztráty se objevily další statisícové  platby, které byly odváděny z obecní pokladny a nebyly přeúčtovány  Rekovicím, tak jsme na zastupitelstvu dne 21.10. 2019 navrhli provést externí kontrolu a audit hospodaření, abychom se konečně dozvěděli, co se v hospodaření odehrává.  Ostatní zastupitelé náš návrh, stejně jako v únoru 2017 zamítli. Kdyby tito zastupitelé umožnili v roce 2017 provést kontrolu hospodaření, nemusela by se dneska nejspíš řešit otázka, zda Rekovice zavřít, nebo omezit provoz pouze na svatby a sezónní šopu.  To už pak ale nemá zhola nic společného s obecním zájmem na provoz restaurace.

Poslední velkou akcí byla investice na nákup  Koksaře. O využítí ještě není jasno, ale na projektování už nyní pracuje oblíbený architekt pana starosty pan Mrva. Jako vždy bez výběrového řízení. Doufáme, že to nedopadne jako na Rekovicích, protože zde bohužel ztráty začínají už špatným projektem. Ukazuje se v praxi to, co jsme říkali od začátku. Rekonstrukce má několik projekčních chyb: neoddělené ubytování bez recepce, málo skladových prostorů, nevhodná podlaha ,ČOV, pouze jedná velká místnost pro pořádání akcí, které nelze oddělit od denního provozu. Proto je hostinec pro veřejnost často uzavřený a terasa – zimní zahrada – je orientovaná na sever……

Nemáme ze situace na Rekovicích radost a myslíme si, že by se zastupitelé obce měli zabývat jinými záležitostmi v zájmu občanů obce.  Bohužel, situace nevznikla naší vinou a vyřešit se bude muset.

Tomáš Střalka a Ing.Jiří Horák