Na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr pronájmu provozu Šopa na Rekovicích. Tak po třech letech velmi ztrátového provozu restaurace Rekovice, i když pan starosta tvrdí opak, se začíná situace řešit. Prostě dvacetimiliónová investice doposud nepřinesla finance ani alespoň na prostou reprodukci, tj. aby se šetřilo na opotřebování stavby a zařízení. O nějakém zisku se vůbec nedá mluvit. Po analýze nákladů za rok 2017 zjišťujeme, že další náklady související s provozem nese přímo obec, jako je vedení účetnictví, pojištění, příspěvky na Horečkyfest a podobně. Proklamované hodnoty, jako jsou: efektivnost provozu, transparentnost, pohostinnost, profesionalita, místní recepty nebo lokální dodavatele působí úsměvně až ironicky.

Management provozu restaurace není schopen zajistit provozování tzv. „šopy“, jediné části, která by mohla zajistit nějaký zisk – nízké provozní náklady, otevření jenom, když budou hosté, tj. přes letní sezónu. Tak zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu šopy třetí osobě. My jsme hlasovali proti, protože to považujeme za obchodní chybu. Schopný soukromník, který si bude umět zorganizovat provoz a s dobrými cenami a zajímavým sortimentem převezme přes sezónu většinu hostů na Rekovicích. Taktéž není vyřešeno zázemí šopy, jako jsou WC, sklady, parkování atd. Šopa nemůže fungovat jako konkurence restaurace, ale jako její součást. A pokud vedení restaurace nedokáže zajistit její provoz, tak by bylo lepší buďto vyměnit vedení restaurace, nebo pronajmout celý areál restaurace schopnějšímu soukromému subjektu.

Dále se na únorovém zasedání schválila finanční spoluúčast obce na tzv.kotlíkových dotacích. Tak kdo uvažujete o výměně starého kotle, tak by jste mohli tuto možnost využít. Jedná se asi o poslední a zatím nejvýhodnější výzvu pro případné zájemce.

Paní místostarostka nás seznámila s projektem mobilního rozhlasu. Přispěje k větší informovanosti občanů, takže kdo máte zájem, tak bližší informace na stránkách obce.

Začne se komplexně řešit vodovodní a kanalizační síť v obci, což byl i jeden z naších předvolebních programových bodů.

Byli jsme seznámení se studií řešení veřejného prostranství v lokalitě Pustevny-Radhošť. Nová lanová dráha již čeká na stavební povolení. Některé studie řešení prostoru na Pustevnách jsou pro nás neakceptovatelná. Věříme, že se celá studie objeví brzy na stránkách obce, aby se s nimi mohli seznámit všichni občané.

Na závěr něco na odlehčení. Malý kvíz, který také souvisí s veřejným prostorem Trojanovic.

Na zvoničce na Horečkách tzv „Strážkyni Beskyd“ od architekta Mrvy je zespodu symbol jakési devíticípé růžice.
Jedná se o symbol:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...