Pozvánka na jednání zastupitelstva obce  28. 8. 2023

Na pondělním zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé mimo jiné schvalovat usnesení, jímž se může zahájit proces, jenž povede k výstavbě v lokalitě dolů pod Javorníkem. Tato výstavba z větší částí zbytných věcí pro občany Trojanovic povede k vyčerpání finančních...

Těžební věže Dolu Frenštát ještě k zemi nepůjdou

Dne 27.3. 2023 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem programu bylo projednat osud staveb bývalého Dolu Frenštát. V souladu se smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou mezi obcí a Diamo, s.p. muselo zastupitelstvo rozhodnout,...

Z jednání Zastupitelstva obce Trojanovice 27/2/2023

Dne 27.2. proběhlo druhé zasedání ZO obce Trojanovice. Přinášíme vám stručné shrnutí. Zastupitelstva neprobíhají online, nicméně podařilo se nám prosadit větší přehlednost v podobě promítání všech řešených bodů na plátno. Lze tudíž sledovat nejen plány, nákresy,...