Něco málo z jednání zastupitelstva 31.8. 2020

Jednání zastupitelstva se neplánovaně odehrálo pod širým nebem. Pro velký zájem občanů bylo přesunuto z prostor šaten do otevřené pergoly a občané stáli všude kolem. Při letních teplotách, třeba i s pivečkem a špekáčkem by to byl zajisté...

Svoláno 12. zasedání zastupitelstva

V rámci otevřené radnice vám přinášíme přehled bodů, které jsou navrženy k projednání na 12. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice, které je svoláno na 31. srpna 2020 od 18 hodin v zázemí TJ Trojanovice Bystré. 1. Ke zprávě o činnosti obce...

Proč má architekt Kamil Mrva exkluzivitu

Stále častěji lze od občanů obce Trojanovice slyšet, proč obec zadává veřejné zakázky architektu Kamilu Mrvovi, resp. jeho architektonickému studiu Kamil Mrva architekts, s.r.o. bez výběrových řízení. Na to slýcháváme odpověď, že zastupitelstvo tuto exkluzivitu pro...

Budoucnost obce Trojanovjanům není lhostejná

V pondělí 17. srpna t.r. proběhlo veřejné projednávání možností využití areálu Koksaře, který obec Trojanovice koupila, budoucí využití prostranství po masně (bývalém domu služeb) a hlavně návrh architekta Kamila Mrvy postavit na pozemcích obce kapli....

Názor občanů obce: Proč jen kaple?

Pozorně sledujeme diskuzi kolem návrhu postavit v obci kapli. Slyšíme, že to, co chybí v centru Lomné rozhodně není kaple. Ano, máme stejný názor, jako spousta občanů obce, kteří se na nás v této záležitosti obracejí. V obci chybí, jak se moderně říká „komunitní...